Działalność produkcyjna, siłą rzeczy obwarowana jest licznymi regułami, normami i przepisami. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo tych, którzy pracują przy produkcji różnych rzeczy. Do respektowania i stosowania się do zasad, przepisów i norm zobowiązane są wszystkie firmy chcące istnieć na rynku, wytwarzać coś i prowadzić działalność gospodarczą. Do przepisów, które muszą być bezwzględnie znane i stosowane właściwie wszędzie, należą przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane w skrócie bhp. Wśród nich z kolei, najważniejsze są przepisy przeciwpożarowe. Pożary mogą zdarzyć się wszędzie. W zależności od tego jaką produkcję prowadzi zakład, w jakich warunkach się to odbywa, z jakich surowców itp. muszą być wprowadzone odrębne i specyficzne instrukcje przeciwpożarowe. Instrukcje takie, to zespół konkretnych procedur mających na celu uniknięcie pożaru. Każdy nowo przyjęty pracownik zapoznawany jest z instrukcjami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Instrukcje przeciwpożarowe dla zakładów produkcyjnych obejmują również budowę, adaptację i przystosowanie budynku. Przeciwdziałanie pożarom zaczyna się już na etapie projektowania, budowania i wyposażania danego zakładu. Żaden zakład nie zostanie uruchomiony bez kontroli straży pożarnej i wydanego na jej podstawie zezwolenia, stwierdzającego, że instrukcje przeciwpożarowe zostały właściwie zastosowane. Jeśli w danym miejscu występuje jakiekolwiek zagrożenie pożarem, zakład nie może ruszyć z produkcją. W każdym miejscu, gdzie pracują ludzie, muszą być odpowiednie przestrzenie i drogi ewakuacyjne. Stuprocentowe uniknięcie pożaru nie jest możliwe, dlatego instrukcje przeciwpożarowe w zakładach produkcyjnych obejmują też zasady postępowania w trakcie pożaru. Wszyscy pracownicy muszą mieć swobodny dostęp do takich instrukcji. Mają one formę dużych i czytelnych tablic wieszanych w widocznych miejscach, najczęściej przy hydrantach z wodą umieszczonych w szafkach ściennych. Wiszące instrukcje przeciwpożarowe zawierają opisy czynności, jakie trzeba wykonać, gdy zauważy się ogień. W ramach szkolenia bhp, każdy pracownik powinien poznać instrukcje przeciwpożarowe obowiązujące w danym zakładzie. https://allfire.pl/