Źródło: https://magsteron.pl/

Siemens SIMATIC S7-300 to swobodnie programowalny, modułowy sterownik logiczny dedykowany automatyzacji procesów produkcyjnych. Urządzenia z tej serii należą do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych PLC w przemyśle. Jako wyjątkowo uniwersalna i nowoczesna platforma automatyki, system S7-300 pozwala na łatwą budowę automatycznych oraz rozproszonych układów sterowania z wykorzystaniem sieci komunikacyjnych.

Jakie są najważniejsze zastosowania sterownika Siemens SIMATIC S7-300?

Siemens SIMATIC S7-300 to sterownik wykorzystywany przede wszystkim do obsługi procesów produkcyjnych i technologicznych. Urządzenia należące do tej rodziny znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, chemicznym oraz spożywczym, a także automatyce budynków oraz maszynach pakujących, specjalizowanych lub przeznaczonych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dostępne w ofercie Magsteronu sterowniki wykorzystywane są również w inżynierii procesów, np. przy oczyszczalniach ścieków czy stacjach uzdatniania wody.

Konstrukcja mechaniczna sterownika

Sterownik PLC z tej serii zbudowany jest z jednostki centralnej CPU, zasilacza oraz kompaktowych modułów wejść i wyjść, które mogą być dołączane w dowolnej kolejności. Komponenty montowane są z wykorzystaniem szyny DIN, zapewniającej wygodne ekranowanie do magistrali komunikacyjnej oraz gwarantującej kompatybilność elektromagnetyczną urządzenia. Sama magistrala komunikacyjna to integralny element każdego modułu, pozwalająca na połączenie go z innymi. Maksymalnie jedna kaseta centralna lub rozszerzająca obsługuje do 8 modułów wejść i wyjść, natomiast CPU do 32 modułów w 4 kasetach. Za komunikację między kasetami odpowiadają moduły interfejsowe IM 365 lub IM 360/361, z zachowaniem maksymalnej odległości 10 m. W konfiguracji z pojedynczą kasetę zastosować można łącznie 256 wejść i wyjść, natomiast w wielokasetowej konfiguracji nawet do 1024. System rozproszony z wykorzystaniem PROFIBUS pozwala CPU na obsługę do 65536 punktów. Moduły sygnałowe mogą być adresowane dowolnie, niezależnie od lokalizacji modułów względem jednostki centralnej. Wyjątek stanowią CPU 3121FM, 312C, 313 oraz 314IFM.