Pojemnik na odpady to każdy pojemnik przeznaczony do tymczasowego lub stałego usuwania odpadów. Jeśli chodzi o kontenery na odpady Wrocław jest miastem, gdzie mogą być stałe, półstałe lub tymczasowe oraz mogą być zamontowane lub wolnostojące.

Pojemniki na odpady to przyjmują odpady, sortują je i utylizują. Zazwyczaj wykonane są z metalu lub plastiku i występują w gotowych kształtach.

Kontenery na odpady mają trzy zadania. Po pierwsze, przyjmują odpady. Zazwyczaj wyglądają jak duże skrzynie. Srtowanie odbywa się na ogół na cztery rodzaje: odpady organiczne, odpady organiczne plus odpady nieorganiczne, odpady nieorganiczne, plastik, szkło, metal. Po trzecie, pozbywają się odpadów. Jest to najbardziej złożone zadanie i różni się znacznie w zależności od pojemnika na odpady. Większość kontenerów przyjmuje odpady, a następnie pozwala na ich transport.

Kontenery na odpady odniosły sukces we wszystkich zadaniach. Są one jednak wykorzystywane w ograniczonym zakresie. Istnieją one od dawna i wiele osób z nich korzysta. Jednak do niedawna były one używane głównie w krajach rozwiniętych, gdzie miasta i firmy mają pieniądze na ich wynajem bądź zakup.

Kontenery są narzędziem cywilizacji: zapewniają sposób na przechowywanie rzeczy i zapobieganie ich mieszaniu się ze sobą. Ale mogą też stwarzać problemy.

Pojemniki na odpady są gorsze dla cieczy niż ciał stałych. Głównym problemem w przypadku cieczy jest ich zamknięcie. Rozwiązaniem tego problemu było rozdzielenie ich za pomocą pojemników. Wybierając kontenery na odpady Wrocław umożliwia szybką i sprawną segregację. Następnym krokiem jest transport i utylizacja.